Uppdrag granskning om Bengt Lindström

Uppdrag granskning ”konstbluffen” handlar om Bengt Lindström som är en av Sveriges mest förfalskade konstnärer och journalisterna tror det rör sig om långt mer än 100 förfalskningar. En anlednig att det finns många förfalskningar är att de är lätta att förfalska och många av förfalskningarna är dåligt gjorda. Reportrarna försöker köpa tavlor, med dold kamera, från ”Alaska Håkan” som var vän till Bengt Lindström. Många av de förfalskade tavlorna har ”äkthetsintyg” som är skrivna av Bengts son Alexander Lindström – där han fotograferas med de förfalskade tavlor.

Kommitté Bengt Lindström utfärdar äkthetsintyg att tavlorna är äkta och skyddar verken och styrs från Paris. Ordföranden i kommittén är hans änka Michèle Lindström.

Vad händer om en tavla är falsk?

Om tavlan är falsk måste signaturen tas bort och tavlan stämplas som falsk på baksidan.

I den andra delen av Uppdrag granskning har man försökt sälja en falsk tavla av Bengt Lindström och få en värdering av auktionshusen Bukowskis, Stockholms auktionsverk, Göteborgs auktionsverk och Uppsala auktionskammare. Av dessa tog Göteborgs auktionsverk och Stockholms auktionsverk emot den falska tavlan och verkade villiga att sälja tavlorna på sina kvalitetsauktioner. I programmet intervjuas även Peter Lloyd som är den enda svenska polis som är specialiserad att utreda konstbedrägerier.