Surrealism

På 1920-talet försökte konstnärer och författare gå ifrån filosofin ”rationalism” som hade format det europeiska tänkandet och resulterat i förödelsen av första världskriget.

Surrealism var den intellektuella rörelse som förkastande det förflutna. Där dadaismen hade varit trotsig  var surrealismen mer positiv. Surrealismen är en konst där drömlika målningar skapas av konstnärer, särskilt mardrömmar.

Den viktigaste förespråkaren var poeten André Breton. I den surrealistiska manifestet från 1925 skrev Breton om betydelsen av det undermedvetna som primär källa till kreativitet. I konsten, innebar surrealistiska målningarna som blandade fantasi och verklighet, det omöjliga och ologiskt med det vardagliga och rationella. Kända surrealistiska målare var Max Ernst, Paul Klee, Salvador Dali, Joan Miro och Andre Masson.

Surrealism har inspirerat modern fotografi och film med sitt levande, lekfulla och spontana bildspråk.