Neo-plasticism

Neo-plasticism (De Stijl) var en holländsk rörelse och konstteori som grundades 1917 i Amsterdam. Neo-plasticism bygger på premissen att konst inte ska vara reproduktionen av verkliga objekt utan visa uttrycket av absoluta sanningar i livet. Denna form av abstrakt konst följde resonemanget att en konstnär ska skapa genom linjer och färger snarare än realistiska motiv. Denna rörelse av abstrakt konst förenklade motivet till vertikal och horisontell riktning och använda primärfärgerna tillsammans med svart och vitt. Två av de tidiga grundarna av Neo-plasticism rörelsen och pionjärer var Theo van Doesburg och Piet Mondrian.