Minimalism

Minimalism använder rörelser i olika former som design och konst, särskilt musik och bildkonst. I denna teknik är föremålet avskalat till bara dess nödvändiga element.