Kubism

Kubism (fr. cubisme) var en avantgarderörelse pionjärer runt 1907 med framträdande personer som Pablo Picasso och Georges Braque och det var den första abstrakta konststilen på 1900.talet.

Flickorna från Avignon

1907 var en milstolpe i historien om västerländsk konst, då presenterade Pablo Picasso sin Demoiselles d’Avignon (flickorna från Avignon). Målningen representerar flera nakenstudier i kantiga former, som genomsyrades av en rå och häpnadsväckande primitivism som influerades av afrikanska masker. Händelsen förebådade ett steg mot kubismen.

Kubismen fick sitt namn av konstkritikern Louis Vauxcellas 1908 och hade sitt centrum i Paris  Konströrelsen uttryckte konstnärens lust att gå längre än externa. Strukturen på formen var viktigt; betoningen på linjer, vinklar och minimal användning av färger, för att inte distrahera från det väsentliga i ämnet. Riktiga subjekt och objekt bröts isär och ”återmonteras” från många olika vinklar och var ett steg mot den rent nonfigurativa konsten.

Kubismens storhetstid varade i ungefär arton år och utvecklas med olika undergrupper som analytisk och skulptural kubismen.