Köpa konst: om konstvärdering och hur du verkligen värderar konst

När du köper konst ska du naturligtvis se till att du får en bra och korrekt värdering. Det finns inga fria luncher – men däremot brukar värderingen av konstföremål vara kostnadsfri hos auktionshusen vid försäljning.

Det görs olika konstvärderingar där priset varierar beroende på syftet med värderingen:

 • Värdering inför en konstauktion
 • Försäkringsvärderingar
 • Värdering då konst säljs till en konstsamlare

Om konstverket är högt prissatt finns det bolag som erbjuder förskott vid försäljning via konstmäklare där de menar att de tar risken och att du får överskottet vid en försäljning till ett auktionsverk. Vad du bör göra är att läsa avtalen ordentligt och inte vara naiv. Högsta priset får man vanligtvis om du kan sälja direkt till en samlare.

Värdera tavlor är väldigt komplicerat

Picassos egna värdering
En berömd berättelse handlar om en person som gick fram till Picasso och bad konstnären rita något på en servett. Picasso lär ha tecknat något snabbt och sedan begärt en stor summa för det som han åstadkommit. Personen som ville köpa teckningen av den berömda konstnären tittade förvånat på Picasso och sa att det tog honom bara några minuter att rita teckningen varpå konstnären replikerade att det hade tagit honom hela hans liv att lära sig att måla.

Köp alltid orginal. När en konstnär blir känd finns det många samlare kring budgivning, men det finns bara ett original tillgängligt.  Prata med säljaren om konstverket och  försök att kontrollera att arbetet är ett original och inte en kopia av ett original.

Du behöver inte betala utgångspriset utan försök att få ett lägre pris! Pruta och försöka köp under det begärda priset . Priserna är inte huggna i sten.

Tavlors värde beror på en mängd olika faktorer som:

 • Hur pass hög kvalité tavlan har
 • Vem som har målat tavlan
 • Om det är en samtidskonstnär – hur pass mycket konstnären syns i media. För samtidskonst finns tjänster som ArtRank.com.
 • När tavlan är gjord
 • Signering av objektet
 • Teknik
 • Material
 • Storlek
 • Ifall det går att styrka ta
 • Tavlans proveniens  dvs uppgifter om ett objekts tillverkare, ursprung, hemvist och tidigare (oftast berömda) ägare.
 • Hur pass många som efterfrågar den typen av tavla/konstnär
 • Var tavlan värderas – olika auktionshus och konsthandlare kan ge dig olika värderingar och visa olika engagemang när de värdera en tavla.

Det finns även bolag som belånar konst och aktiviteter och då bör du jämföra avtalen med traditionella pantbanker som inte är speciellt kända för att ge dig bra priser. En pantbank kan inte köpa in objekten utan de säljer de vidare och därför belånar du bara objekten vilket innebär att du ofta får ett lägre pris än ifall du vänder dig till någon som köper upp föremålen. Du kan också titta i ”Mei Moses Fine Art Index” som kalkyleras årligen. Läs mer

Upphovsrätt

Följerätt (droit de suite) innebär att upphovsmannen har rätt till ersättning av säljaren om ett  konstverk har sålts vidare inom upphovsrättens giltighetstid. Ersättningen betalas och redovisas av den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden.

Sälja konst och skatta för vinsten

Om du säljer konst och får vinst över 50 000 (grundavdrag) ska det beskattas enligt Skatteverkets blanket SKV2192 ”Övriga personliga tillgångar, vinst och förlust”.