Konceptkonst

Konceptkonst är ett begrepp. En konstnär tar en idé och skapar en bit av konstverk som bygger på deras tolkning eller koncept, snarare än att följa det traditionella sättet när man gör en målning eller skulptur. Konstriktningen utvecklasdes under 1960.talets senare hälft. Konceptuella konstnärer etablera sin idé eller koncept som centrum, snarare än det objekt de skildrar.