Klassisk konst och mästare

Leonardo da Vinci

De flesta seriösa auktionsverk har specialister för äldre utländskt måleri som spänner från 1300-talet och Giotto och framåt. De kan bedöma såpass skilda konstriktningar som barocken, sjuttonhundratalets konst, romantiken och impressionismen. När man inom konstmarknaden värderar old masters handlar det oftast om 1800-talet med konstverk som ofta har relativt stabila priser.

Exempel på klassisk konst och mästare:

Förnyare inom den klassiska konsten:

  • van Gogh
  • af Klint
  • O´Keeffe
  • Velazquez
  • Turner

För att se om en tavla är äkta av en stor mästare måste man se på den från olika perspektiv:

  • historiskt
  • vetenskapligt
  • konstnärligt