Fauvism

Fauvism kommer från det franska ordet odjur var en konstriktning i början av 1900-talet som använde starka och klara färger. Det var den första avantgardistiska konstinriktningen på 1900-talet och hade stor betydelse för konsthistorien.

Kända fauvist målare är Henri Matisse och i Sverige hans franska skola hade elever som Isaac Grunewald, Sigrid Hjertén, Einar Jolin.