Engelska konstnärer och brittiska målare

Gainsbourough
Landskapsmålare som visade naturkänslan och känslan av underliggande färg.
1/3 av hans målningar finns i USA.
Kända målningar är ”Pojke i blått” och ”Cottage door”.