Düsseldorfskolan

Düsseldorfskolan var en konstakademi i Düsseldorf under årtionden kring 1800-talets mitt. Det var en av de livaktigaste och mest ryktbara konstskolorna i Tyskland och hade många elever från Sverige, Norge och Finland. Berättande situationsskildringar ur samtidslivet var deras specialitet. Vid världsutställningen 1867 fick skolan kritik och den sågs som omodern.

Norrmän

  • Adolf Tideman
  • Hans Fredrik Gude

Svenskar

  • Karl DÚncker
  • Bengt Nordenberg
  • Killian Zoll
  • August Jernberg
  • Edvard Bergh