Camille Pissarro

Camille Pissarro måning Boulevard Montmartre såldes för 212 mijoner kronor vilket är en av de absolut dyraste modern konst.