Auguste Rodin

Auguste Rodin (1840-1917) var Frankrikes störste skulptör under 1800-talets senare del. Under sin studietid fick han en realistisk och målerisk skulpturstil i barockartad anda vilket man inte kunde se i hans ungdomsproduktion med gör sig gällande i en del senare arbeten. Rodin var också en utomordentlig porträttö. Den största samlingen av Rodins arbeten utanför Frankrike finns på Glyptokeket i Köpenhamn.

Kända konstverk

  • Han debuterade 1877 med statyn Kopparåldern (finns ett exemplar på Nationalmuseum)
  • Johannes Döparen 1880
  • Staty av målaren Bastien-Lepager 1889
  • Borgarna i Calais 1889
  • Helvetesporten med motiv ur Dantes Inferno
  • Tänkaren
  • Balzacs staty
  • Kyssen
  • Evig vår